Konferencja organizowana jest pod patronatem:

 


Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów
 

   


 
Polskiego Towarzystwa Chirurgów Kręgosłupa

 

   
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
   
Sekcji Neuroanestezjologii i Intensywnej Terapii w Chorobach Układu Nerwowego  
 

Rada Naukowa:


Prof. dr hab. n. med. Leszek Sagan - Przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kojder
Dr hab. n. med. Cezary Pakulski
Prof. dr hab. n. med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
Dr n. med. Elżbieta Nowacka

Komitet Organizacyjny:


Dr n. med. Beata Rzewuska - Przewodnicząca
Dr n. med. Krzysztof Rzewuski
Dr n. med. Konrad Jarosz
Dr n. med. Klaudyna Kojder
Dr Agata Andrzejewska
Lek. med. Bartosz Kudliński